تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه و كلیات تحقیق 1
مقدمه 2ساختار پایان­نامه 4فصل دوم: ادبیات و روش تحقیق 5

مقدمه 6دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات 7دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی سنتی 8دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی نوین 10مسایل مکان یابی- تخصیص 12طبقه بندی مساله مکان یابی- تخصیص 12انواع مدل های مکان یابی- تخصیص 14ادبیات و پیشینه تحقیق 21فصل سوم: مدل ریاضی 30
مقدمه 31تعیین اولویت کوتاهترین مسیر )سناریو اول( 31تعریف و نمایش شبکه 31عملیات اولیه ریاضی 35الگوریتم کوتاه­ترین مسیر 37مدل تعیین سیاست بهینه در سناریو دوم 40روش حل مدل 43فصل چهارم: نتایج محاسبات 46
مقدمه 47مثال توضیحی سناریوی اول 47الگوریتم حداقل برش مجموعه­ها 49مثال نمونه سناریوی دوم 54تحلیل حساسیت روش حل مدل سناریو دوم 61فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها 63
نتیجه­گیری 64پیشنهادها برای کارهای آتی 64فهرست منابع 65
مراجع فارسی 66
مراجع لاتین 66
چکیده انگلیسی 71
فهرست شکل­ها
شکل 2- 1. دسته­بندی کلی مسایل برنامه­ریزی تسهیلات 8
شکل 2- 2. دسته­بندی نوین مسایل مکان­یابی 11
شکل 3-1. یک مثالی از شبکه عددگذاری شده متوالی 34
شکل 3-2. نمودار الگوریتم حداقل مسیر 39
شکل 3-3. وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده و مسیرهای ارتباطی و مرکز زلزله 40
شکل 4-1. ماتریس مسیر [MP] 48
شکل 4-2. ماتریس کلیدی [KEY] 49
فهرست جدول­ها
جدول 3-1. ماتریس ارتباطات داخلی 34
جدول 4-1. پارامترهای ورودی مسئله اول 51
جدول 4-2. خروجی­های مسئله اول 52
جدول 4-3. پارامترهای ورودی مسئله دوم 53
جدول 4-4. خروجی­های مسئله دوم 54
جدول 4-5. پارامترهای ورودی مسئله سوم 55
جدول 4-6. خروجی­های مسئله سوم 56
جدول 4-7. پارامترهای ورودی مسئله چهارم 57
جدول 4-8. خروجی­های مسئله چهارم 58
جدول 4-9. پارامترهای ورودی مسئله پنجم 59
جدول 4-10. خروجی­های مسئله پنجم 60
جدول 4-11. خروجی­های مسائل نمونه 61
جدول 4-12. خروجی­های مسئله اول در حالت تغییر مسئله 62
چکیده:
سوانح طبیعی یکی از بحرانهایی است که امکان پیش­بینی آن بسیار مشکل و یا غیرممکن است. معمولا پس از وقوع هر سانحه طبیعی، وضعیت تامین، نگهداری و توزیع موادغذایی و دارویی و خدماتی با هرج و مرج و بی­نظمی شدید همراه می­باشد و مشکلات بیشماری برای افراد آسیب­دیده و مسئولین ایجاد می­نماید. در نتیجه یکی از مهمترین وظایف افراد مسئول برنامه­ریزی و ایجاد مراکز خدماتی در منطقه­ای مناسب برای کمک­رسانی سریعتر به افراد آسیب­دیده می­باشد.
تحقیق حاضر از دو سناریو تشکیل شده است. در سناریو اول با  اجرای الگوریتم­هایی که در گذشته پیشنهاد شده  اولویت­ کوتاه­ترین مسیر را بدست می­آوریم و سپس در سناریو دوم با ارائه یک مدل دو هدفه سعی می­شود که در صورت تخریب مسیرهای ارتباطی تخصیص داده شده در کمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا استفاده از امکانات پیشرفته حمل و نقل یا جایگزینی مسیرهای ارتباطی آسیب دیده با اولویت بعدی، اتخاذ شود. سپس مدل دو هدفه ارائه شده در این تحقیق با روش برنامه­ریزی آرمانی فازی حل گردیده و با چند مسئله به اعتبارسنجی مدل پرداخته می­شود.
مقدمهبلایای طبیعی سالانه عامل کشته شدن میلیونها نفر و موجب ایجاد ناتوانی و خسارتهای مالی در سراسر جهان می­شود. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه یکی از مستعدترین مناطق جغرافیایی برای حوادث غیرمترقبه محسوب می­گردد و آن را یکی از ده کشور بلاخیز دنیا می­دانند که تقریبا 90 درصد از جمعیت آن در معرض بلایای طبیعی قرار دارند. با توجه به اینکه بلایای طبیعی بهداشت، سلامت و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهند، ارائه خدمات سلامتی مناسب عامل اصلی بقا و کاهش مرگ و میر و رفاه افراد در مراحل بعد از وقوع چنین حوادثی می­باشد. از طرفی سوانح و بحرانها اغلب ناگهانی می­باشند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت کافی نداده و ضایعات، خسارات و تخریب­های شدید محیطی را به دنبال می­آورند.
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir